Κύπρος: Τρίτη τράπεζα σε χορηγήσεις δανείων η νέα «Alpha Eurobank»

Η συγχώνευση Alpha Bank – Eurobank δημιουργεί στην Κύπρο το τρίτο σε μέγεθος, από άποψης ενεργητικού, τραπεζικό συγκρότημα της χώρας, με μερίδιο 10,91% στις χορηγήσεις. Το κοινό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων των δύο τραπεζών είναι ύψους 7,133 δις. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Πρώτη σε χορηγήσεις είναι η Τράπεζα Κύπρου,…

Βαθμολογία:

Αυξάνονται τα επιτόκια των κυπριακών τραπεζών

Οι εμπορικές τράπεζες της Κύπρου προχωρούν από την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011, σε αναπροσαρμογή των δανειακών προϊόντων τους που συνδέονται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το βασικό επιτόκιο αυξήθηκε την περασμένη εβδομάδα από το 1% στο 1,25%. Οι αυξήσεις αφορούν δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν το 2008. Ειδικότερα, η Τράπεζα Κύπρου, η Marfin…

Βαθμολογία: