Πως θα υπολογιστεί το ειδικό τέλος ακινήτων

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τον τρόπο υπολογισμού του  ειδικού τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με οικιακή ή εμπορική χρήση.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του μέτρου είναι τα εξής:
-Επιβάλλεται ειδικό τέλος διάμεσου ύψους 4 ευρώ ανά τ.μ. στις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν και τη βάση επιβολής του Τ.Α.Π. του άρθρου 24 του ν.2130/1993.

ο τέλος αυτό θα εισπραχθεί μέσω των επόμενων λογαριασμών της ΔΕΗ προκειμένου να επιτευχθεί άμεση εισπραξιμότητα και η υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του 2011.

-Αφορά 5,079 εκατομμύρια οικιακές και εμπορικές παροχές που αφορούν δομημένες επιφάνειες συνολικού εμβαδού 562 εκατομμυρίων  τετραγωνικών μέτρων αντικειμενικής αξίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, 560 δισ. ευρώ  και εμπορικής αξίας 1 τρισ. ευρώ κατά τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

-Το επιβαλλόμενο τέλος αντιστοιχεί σε 2‰ (δύο τοις χιλίοις) της πραγματικής αξίας των ακινήτων, επιβάρυνση απολύτως ανεκτή και αναλογική σε σχέση με την πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας την οποία σκοπεί να διασφαλίσει. Για την αναλογικότητα του μέτρου, τα νεόδμητα κτίρια επιβαρύνονται  περισσότερο σε σχέση με τα παλαιότερα και σε βάθος 25ετίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 64% των κατοικιών στην Ελλάδα έχει ηλικία μεγαλύτερη από 25 έτη και μόνο 2%  έχουν δομηθεί κατά την τελευταία πενταετία.

Ερωτήσεις – απαντήσεις

1.  Σε ποιον επιβάλλεται το τέλος;
Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή  επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.
2.      Έχει ληφθεί πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους, επιδοτούμενους ανέργους και ανάπηρους;
Για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (€ 0,5), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των € 3.000 ανά τ.μ.), εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο. Διαβάστε αναλυτικά τις ειδικές εξαιρέσεις.

3.  Πώς υπολογίζεται το έκτακτο ειδικό τέλος;
Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. Συγκεκριμένα:

Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.) Τιμή ζώνης
0,5 για ευπαθείς ομάδες
3 έως € 500
4 € 501-1000
5 € 1001-1500
6 € 1501-2000
8 € 2001-2500
10 € 2501-3000
12 € 3001-4000
14 € 4001-5000
16 € 5001 και άνω
 1. Παλαιότητα Συντελεστής
  έως 26 έτη 1
  25-20 έτη 1,05
  19-15 έτη 1,1
  14-10 έτη 1,15
  9-5 έτη 1,2
  4-0 έτη 1,25
 2. 4.Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους;
  Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993)*
  5.      Σε τι είδους ακίνητα επιβάλλεται το τέλος;
  Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).
  6.      Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τέλους;
  Με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια.
  7.      Πώς εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα του τέλους;
  Το θέμα της εισπραξιμότητας του τέλους κατέστησε επιβεβλημένη την ανάγκη επιβολής του με βάση τα δεδομένα των μηχανογραφικών καταστάσεων της ΔΕΗ.
  8.      Πώς καταβάλλεται το ειδικό έκτακτο τέλος;
  Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
  – για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012,
  – για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.
  9.      Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν καταβληθεί το τέλος;
  Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί  προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν  στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή  ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο,   ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)  Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.

Παράδειγμα (από την εφημερίδα Καθημερινή)

Κάποιος που έχει νεόδμητο ακίνητο 100 τ. μ. στην περιοχή Ζωγράφου όπου η τιμή ζώνης φθάνει τα 1.750 ευρώ θα καταβάλλει 750 ευρώ στην εφορία (6χ100Χ1,25= 750 ευρώ). Για τη συγκεκριμένη τιμή ζώνης ο συντελεστής ανέρχεται στα 6 ευρώ, αλλά επί της ουσίας ο συντελεστής φτάνει στα 7,5 ευρώ το τ. μ. διότι πρόκειται για καινούργιο ακίνητο. Επίσης κάποιος που έχει νεόδμητο ακίνητο 150 τ. μ. στο Ψυχικό όπου η ανώτατη τιμή ζώνης ανέρχεται στα 10.000 ευρώ θα καταβάλει τέλος με συντελεστή επί της ουσίας 20 ευρώ το τετραγωνικό (150χ16χ1,25=3.000 ευρώ). Ανάλογα με την ηλικία του ακινήτου επιβάλλεται συντελεστής από 1,25 για τα νεόδμητα και για τα ακίνητα άνω των 26 ετών ισχύει μόνο η τιμή ζώνης.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

* Απαλλαγές που προβλέπει ο ν. 2130/1993 (άρθ. 24, παρ. 7) από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) των ακινήτων οι πάσης φύσεως ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων που ανήκουν:

α)   Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις  ή εκμεταλλεύσεις.

β)   Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ)  Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση  δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

δ)    Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε)  Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες  του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως  και κωδικοποιήσεως  των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά  αποδεδειγμένα  σκοποί εθνωφελείς  ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί  από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών  τους σκοπών.

ζ)   Στα ξένα  κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται  για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

η)   Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και

θ)   Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

–  Ως  δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)

– Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν  εισόδημα.

–  Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

ι)    Τα κτίσματα  που βρίσκονται  εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

24 σκέψεις σχετικά με το “Πως θα υπολογιστεί το ειδικό τέλος ακινήτων

  • Για παράδειγμα, κάποιος που έχει νεόδμητο ακίνητο 100 τ. μ. στην περιοχή Ζωγράφου όπου η τιμή ζώνης φθάνει τα 1.750 ευρώ θα καταβάλλει 750 ευρώ (6χ100Χ1,25= 750 ευρώ). Για τη συγκεκριμένη τιμή ζώνης ο συντελεστής ανέρχεται στα 6 ευρώ, αλλά επί της ουσίας ο συντελεστής φτάνει στα 7,5 ευρώ το τ. μ. διότι πρόκειται για καινούργιο ακίνητο. Επίσης κάποιος που έχει νεόδμητο ακίνητο 150 τ. μ. στο Ψυχικό όπου η ανώτατη τιμή ζώνης ανέρχεται στα 10.000 ευρώ θα καταβάλει τέλος με συντελεστή επί της ουσίας 20 ευρώ το τετραγωνικό (150χ16χ1,25=3.000 ευρώ). Ανάλογα με την ηλικία του ακινήτου επιβάλλεται συντελεστής από 1,25 για τα νεόδμητα και για τα ακίνητα άνω των 26 ετών ισχύει μόνο η τιμή ζώνης.
   Πηγή: http://www.kathimerini.gr

 1. Καλησπέρα,

  ποιος ξέρει ποιες είναι οι ευπαθείς ομάδες; εγώ και ο σύζυγός μου έχουμε βεβαίωση από την Νομαρχία Αθηνών για ανω του 67% αναπηρία.Ανήκουμε ή όχι στις ευπαθείς ομάδες;
  Ευχαριστώ

 2. Παράθεμα: Έκτακτο ειδικό τέλος στην ακίνητη περιουσία « Ελληνική Οικονομία Blog

 3. ενα υπογειο διαμερισμα και ενα ρετιρε που ειναι τα ιδια τετραγωνικα μετρα και στην ιδια πολυκατοικια θα πληρωσουν το ιδιο τελος????????

 4. Παράθεμα: Άνεργοι θα πληρώσουν την έκτακτη εισφορά ακίνητης περιουσίας « Ελληνική Οικονομία Blog

 5. Παράθεμα: Πως θα εισπραχθεί η έκτακτη εισφορά ακίνητης περιουσίας « Ελληνική Οικονομία Blog

 6. Συνταξιούχος γυναίκα ηλικίας 90 ετών κάτοικος περιοχής Πεντέλης με συνταξη από το σύζυγο 525 ευρώ και με σπίτι 80 τ.μ.είναι δυνατόν να της ζητήσουν να πληρώσει το τέλος; Το σπίτι έχει κτιστεί το 1958. Σε ατές τις περιπτώσεις δεν ισχύει ότι και για τις ευπαθείς ομάδες; Εδώ έχουμε συνταρτακτική περίπτωση φτώχειας!!!

 7. Παράθεμα: Εξαιρέσεις από την καταβολή του ειδικού τέλους ακίνητης περιουσίας « Ελληνική Οικονομία Blog

 8. Παράθεμα: Με sms η απαλλαγή από το ειδικό τέλος ακινήτων « Ελληνική Οικονομία Blog

 9. καλησπέρα σας

  Έχω ένα καινούργιο ακίνητο, που τελειώνει τις επόμενες ημέρες και πρόκειται να μπεί το ρεύμα στην οικοδομή κατά το τέλος του Νοεμβρίου, δηλαδή σε ένα περίπου μήνα. Μήπως μπορείτε να με πληροφορήσετε τι θα πληρώσω για τέλος ακινήτου για το 2011;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 10. Επιθυμώ να υποβάλλω μία ερώτηση για το ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ : εάν τα τετραγωνικά του ακινήτου στο λογ/σμό της ΔΕΗ όπου συμπεριλαμβάνεται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. είναι λάθος, πού πρέπει να απευθυνθώ και με ποια δικαιολογητικά? Ευχαριστώ.

 11. Παράθεμα: Επτά λάθη στον υπολογισμό του ειδικού τέλους ακινήτων « Ελληνική Οικονομία Blog

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.