Ελπιδοφόρο το α’ τρίμηνο για τις εισηγμένες στο ΧΑ

Καλύτερο του αναμενομένου μπορεί να χαρακτηριστεί το α’ τρίμηνο του 2011για τις εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες, όπως συμπεραίνει ανάλυση της Attica Bank, καθώς το ισοζύγιο κερδών – ζημιών έγειρε σαφώς υπέρ της κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, μετά από μια ιδιαίτερα αρνητική χρονιά όπως ήταν το 2010 και με δεδομένη την πολύ κακή μακροοικονομική συγκυρία οι εισηγμένες κατόρθωσαν να επανέλθουν το α΄ τρίμηνο του 2011 στην κερδοφορία καταγράφοντας συνολικά κέρδη 462,10 εκατ. ευρώ τα οποία εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010.

Το γεγονός αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστεί ότι κατά το α΄ τρίμηνο του 2010 η χώρα μας δεν είχε ενταχθεί στο Μνημόνιο και δεν είχε έτσι ξεκινήσει η εφαρμογή των αυστηρών μέτρων λιτότητας. Αρκεί και μόνο να σκεφτούμε ότι το 2010 έκλεισε με συνολικές ζημιές για τις εισηγμένες ύψους 3,3 δισ. ευρώ για να γίνει άμεσα κατανοητό ότι και μόνο το γεγονός της επιστροφής στην κερδοφορία αποτελεί μια πρώτη αχτίδα αισιοδοξίας για το υπόλοιπο της τρέχουσας χρήσης.

Δεν μπορεί βέβαια να αγνοηθεί ότι η πλειοψηφία των εισηγμένων παρέμειναν ζημιογόνες με 138 από τις 250 εισηγμένες στην κύρια αγορά του ΧΑ που δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις να εμφανίζουν ζημιές (ποσοστό 55,2 %) και μόνο 112 (ποσοστό 44,8%) να καταγράφουν κέρδη. Τα συνολικά κέρδη των 112 κερδοφόρων εταιρειών αγγίζουν το 1,23 δισ. ευρώ ενώ το ύψος των συνολικών ζημιών για τις 138 ζημιογόνες ξεπερνά ελαφρά τα 765 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός τζίρος των εισηγμένων εμφανίζει αύξηση 1,89% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 έχοντας όμως σαφέστατα επηρεαστεί από την σημαντική αύξηση των φόρων που οδήγησαν σε ανατιμήσεις πολλών προϊόντων και των ειδικών φόρων στα καύσιμα που προκάλεσαν μεγάλη άνοδο των τιμών τους.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι οι εταιρείες της μεγάλης κεφαλαιοποίησης ήταν εκείνες που «τράβηξαν το κουπί» της επανόδου στην κερδοφορία καθώς κατέγραψαν συνολικά κέρδη 960 εκατ. ευρώ με τις υπόλοιπες εισηγμένες να καταγράφουν συνολικές ζημιές 498 εκατ. ευρώ.

Βασικότεροι παράγοντες που επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη των εισηγμένων το α΄ τρίμηνο του 2011 ήταν η συνέχιση της ύφεσης στην ελληνική οικονομία και η διαρκής επιδείνωση της οικονομικής ψυχολογίας του συνόλου του πληθυσμού, η αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω πετρελαίου σε πολλούς κλάδους , ενώ προς την θετική κατεύθυνση επηρέασαν η αύξηση των τιμών σε μέταλλα και πετρέλαιο που βελτίωσε τα περιθώρια κέρδους των συγκεκριμένων κλάδων που σταθερά διατηρούν υψηλά αποθέματα και η απουσία την φετινή χρονιά της έκτακτης εισφοράς  που επιβάρυνε την χρήση του 2010.

Στις εταιρείες που ξεχώρισαν για τις θετικές επιδόσεις συμπεριλαμβάνονται οι:ΟΛΘFrigoglassΕΛΒΑΛΕθνική ΤράπεζαMotor Oil, Ελληνικά ΠετρέλαιαΤαχυδρομικό Ταμιευτήριο, Όμιλο Βιοχάλκο και ΕΥΔΑΠ από τις μεγαλύτερες εταιρείες, ενώ από τους «μικρούς» διακρίθηκαν για τις καλές τους επιδόσεις κυρίως οι Ελληνικά ΚαλώδιαΚαραμολέγκοςΚαράτζης,ΙκτίνοςΠλαστικά ΚρήτηςRevoilΕΛΤΟΝΔομική Κρήτης και Mevaco.

Μια πρώτη ανάγνωση των οικονομικών μεγεθών των σημαντικότερων επιμέρους κλάδων εστιάζει στα εξής:

Τράπεζες
Το 2010 υπήρξε μια ιδιαιτέρως αρνητική χρονιά για τον τραπεζικό κλάδο καθώς η άλλοτε «ατμομηχανή» της κερδοφορίας των εισηγμένων κατέγραψε συνολικές ζημιές κοντά στα 900 εκατ. ευρώ στο σύνολο της παρελθούσας χρήσης
.

Το α’ τρίμηνο του 2011 ο κλάδος επανήλθε στην κερδοφορία με συνολικά κέρδη που υπερβαίνουν ελαφρά τα 100 εκατ. ευρώ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στα μεγέθη του κλάδου εξακολουθούν να παρατηρούνται σημαντικές ανισότητες που έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές εκτιμήσεις κάθε τράπεζας για το ύψος των επισφαλών χρηματοδοτήσεων που επηρεάζει τα μεγέθη των προβλέψεών τους.

Κατασκευές
Η συνέχιση των περικοπών των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων και η συρρίκνωση της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας οδήγησαν σε μείωση του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου κατά περίπου 15% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, με αποτέλεσμα και την πτώση της κερδοφορίας των μεγαλύτερων ομίλων του κλάδου που με την σειρά της είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ζημιών που υπερβαίνουν τα 22 εκατ. ευρώ για το σύνολο του κλάδου.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί η σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού των εργαζόμενων που απασχολούνται στον κλάδο.

Λιανικό Εμπόριο
Σημαντική μείωση παρουσιάζουν τα μεγέθη των εταιρειών του κλάδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 η οποία οφείλεται τόσο στην γενικότερη οικονομική συγκυρία καθώς το α΄ τρίμηνο του 2010 ήταν το τελευταίο πριν την ένταξη της χώρας στο Μνημόνιο που περιόρισε σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα πολύ μεγάλων τμημάτων του καταναλωτικού κοινού και καταβαράθρωσε την καταναλωτική ψυχολογία του συνόλου του πληθυσμού, όσο και στο γεγονός ότι φέτος η Πασχαλινή εορταστική περίοδος που παραδοσιακά επηρεάζει θετικά τον κλάδο δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρώτο τρίμηνο όπως το 2010 αλλά στο δεύτερο.

Φυσική συνέπεια των παραπάνω ήταν η μείωση του τζίρου των εισηγμένων του κλάδου κατά 15% και της κερδοφορίας τους κατά 20% περίπου.

Διυλιστήρια
Ιδιαίτερα βελτιωμένα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του κλάδου των πετρελαιοειδών κατά το α΄ τρίμηνο του 2011 γεγονός που οφείλεται στην σημαντική ενίσχυση των διεθνών τιμών του πετρελαίου καθώς και την αύξηση των πωλήσεων στις ξένες αγορές που αντιστάθμισαν τον περιορισμό της εγχώριας κατανάλωσης.

Έτσι τα συνολικά μεγέθη του κλάδου, παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε επίπεδο κύκλου εργασιών και υπερδιπλασιάστηκαν σε επίπεδο κερδοφορίας.

Τηλεπικοινωνίες
Μείωση της συνολικής κερδοφορίας για τον κλάδο που οφείλεται στην σημαντική υποχώρηση του καθαρού αποτελέσματος του ΟΤΕ καθώς οι άλλοι δύο εισηγμένοι όμιλοι hol και Forthnet εμφάνισαν μικρή μείωση των ζημιών τους εκμεταλλευόμενοι την μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών τους που οφείλεται κατά κύριο λόγω στην αύξηση πωλήσεων «πακέτων» προϊόντων (τηλεφωνία, internet, και συνδρομητική τηλεόραση).

Υπηρεσίες Υγείας
Δεν θα ήταν δυνατό το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον και η πολύ κακή οικονομική ψυχολογία που επικρατεί λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται εξαιτίας του μνημονίου να μην επηρεάσει ακόμα και τον άλλοτε σχετικά ανελαστικό κλάδο της υγείας οδηγώντας όλους τους εισηγμένους ομίλους του σε σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών (άνω του 20%) και το καθαρό αποτέλεσμα του κλάδου σε ζημιές που προσεγγίζουν τα 12 εκατ. ευρώ συνολικά.

Η συνέχεια…
Οι αναλυτές καταλήγουν ότι το α’ τρίμηνο του 2011 αφήνει μια θετική εντύπωση και μια ελπίδα για την συνέχεια καθώς μέσα σε ένα δυσμενέστατο μακροοικονομικό περιβάλλον και με την ψυχολογία του συνόλου του πληθυσμού της χώρας να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο εδώ και δεκαετίες τα αποτελέσματα των εισηγμένων εμφάνισαν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης.

Άλλωστε ο πήχης είναι πολύ χαμηλά μετά την καταστροφική σε επίπεδα κερδοφορίας χρήση του 2010 που έκλεισε με συνολικές ζημιές 3,3 δισ. ευρώ για τις εισηγμένες επομένως κρίνεται μάλλον εύκολο να βελτιωθούν οι επιδόσεις των εισηγμένων και στην συνέχεια της τρέχουσας χρήσης και παρά την διαφαινόμενη συνέχιση της υπάρχουσας δημοσιονομικής κρίσης.

Δεν πρέπει βέβαια να αγνοηθεί ότι όσο η αύξηση των επιπέδων της ζήτησης καθώς και η παροχή ρευστότητας στην αγορά από το τραπεζικό σύστημα εξακολουθούν να παραμένουν ζητούμενα τόσο το επιχειρηματικό περιβάλλον για την πλειοψηφία των εταιρειών θα παραμένει δυσμενές.

Χρηματιστηριακά, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται πλέον στα επίπεδα των 1.300 μονάδων και με δεδομένη την απόφαση για αποκρατικοποιήσεις εταιρειών δημοσίου συμφέροντος καθώς και την προοπτική συγχωνεύσεων στον τραπεζικό κλάδο όσοι επενδύσουν αυτή την περίοδο επιλέγοντας βέβαια προσεκτικά εταιρείες με θετικές προοπτικές και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη δεν μπορεί παρά να βγουν ωφελημένοι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, υπό την προϋπόθεση διάψευσης ακραία καταστροφικών σεναρίων για την Ελληνική Οικονομία.

http://www.emea.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.