Η Ελληνική Τράπεζα αμφισβητεί την PIMCO

Η Ελληνική Τράπεζα διαφωνεί με το ύψος της ανακεφαλαιοποίησης που έχει επιβληθεί στην Τράπεζα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου της PIMCO και επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα δικαιώματά της, χωρίς να αποκλείει, δηλαδή, και τη λήψη νομικών μέτρων. Παράλληλα η διοίκηση της τράπεζας συζητά με την Κεντρική Τράπεζα τρόπους μείωσης του κεφαλαιακού κενού που…

Βαθμολογία:

IMF spokesman statement on Greece and Cyprus

During the regular bi-weekly press briefing, IMF spokesman Gerry Rice said that “an IMF staff team will start discussion in Athens with the Greek authorities, the EC and the ECB in late February. The purpose of the mission is to assess progress on the implementation of measures in the program. The visit is expected to…

Βαθμολογία: