2η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο η περίληψη της 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, η οποία αφορά στο σύνολο των δράσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας, που είχαν προκηρυχθεί και στην 1η Προκήρυξη και επιπλέον της δράσης ενίσχυσης των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής παρέμβασης,…

Βαθμολογία: