Δυσαρέσκεια ευρωβουλευτών για τον κοινοτικό προϋπολογισμό

Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές θεωρούν απαράδεκτη την πρόσφατη συμφωνία που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Το ΕΚ έχει τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο στην πρόταση του Συμβουλίου. Οι ευρωβουλευτές, πάντως, δήλωσαν, σε μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy και τον Πρόεδρο της Επιτροπής José Manuel Barroso,…

Βαθμολογία: