Επιβράδυνση της ανοδικής πορείας των ελληνικών εξαγωγών

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat και την ανάλυση του ΙΕΕΣ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας για το εξωτερικό εμπόριο εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΕ-27 και της Ευρωζώνης των 17 για το διάστημα Ιαν-Ιούλιος 2012, το σύνολο των Ευρωπαϊκών οικονομιών (πλην του Λουξεμβούργου) το εξεταζόμενο διάστημα εμφάνισαν θετικό πρόσημο στην εξαγωγική τους…

Βαθμολογία:

Η Eurostat διαψεύδει καταγγελίες για τεχνική αύξηση του ελλείμματος το 2009

Τις τελευταίες ημέρες ένα πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ επέκρινε την ποιότητα του έργου που επιτελεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ στον τομέα των δημοσιονομικών στοιχείων. Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι το ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2009 είχε διογκωθεί από την ΕΛ.ΣΤΑΤ υπό την πίεση της Eurostat. Αυτές οι επικρίσεις αναφέρθηκαν εκτενώς στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Λόγω…

Βαθμολογία: