Τι πήγε στραβά στο πρώτο μνημόνιο, τι προσδοκάται με το δεύτερο

Αποκαλυπτική είναι η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης (στα αγγλικά) μπορείτε να το αναζητήσετε από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/op94_en.htm Επίσης, μπορείτε να δείτε την τεχνική παρουσίαση του κ. Matthias MORS, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του οικονομικού Προγράμματος…

Βαθμολογία: