Κύπρος: Τρίτη τράπεζα σε χορηγήσεις δανείων η νέα «Alpha Eurobank»

Η συγχώνευση Alpha Bank – Eurobank δημιουργεί στην Κύπρο το τρίτο σε μέγεθος, από άποψης ενεργητικού, τραπεζικό συγκρότημα της χώρας, με μερίδιο 10,91% στις χορηγήσεις. Το κοινό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων των δύο τραπεζών είναι ύψους 7,133 δις. ευρώ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Πρώτη σε χορηγήσεις είναι η Τράπεζα Κύπρου,…

Βαθμολογία: