Με περιορισμούς ανοίγουν οι τράπεζες της Κύπρου

Ανοίγουν από την Πέμπτη Μαρτίου 2013 όλες οι τράπεζες στην Κύπρο. Για το κοινό θα είναι ανοικτές, για την Πέμπτη  μόνον, από τις 12 μ. έως τις 6 μ.μ. Για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία θα αίρονται σταδιακά ανάλογα…

Βαθμολογία: