ΧΑ: Ο «χάρτης» των αποτελεσμάτων εξαμήνου – ΑΓΟΡΑ – euro2day.gr

Η πορεία σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τις συνεχείς προσπάθειες των επιχειρήσεων να περιορίσουν το κόστος τους και να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, ήταν οι δύο κυριότεροι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου των εισηγμένων εταιρειών. ΧΑ: Ο «χάρτης» των αποτελεσμάτων εξαμήνου – ΑΓΟΡΑ – euro2day.gr.

Βαθμολογία:

Αποτελέσματα 6μήνου 2013 των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ

Οι επιχειρήσεις κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να διαφυλάξουν την κερδοφορία τους και προσδοκούν ότι θα υπάρξει σχετική σταθερότητα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εισηγμένων εταιρειών για το 6μηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, συνεχίστηκαν οι εγγραφές με σημαντικά έκτακτα αποτελέσματα και στο 2ο…

Βαθμολογία:

Ανατροπές επιδιώκει το Χρηματιστήριο Κύπρου

Στρατηγικές συμμαχίες με τα χρηματιστήρια της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου επιδιώκει η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αξιοποιώντας τη συμμετοχή της Κύπρου στην ευρωζώνη, το χαμηλό φορολογικό καθεστώς, την απλότητα και την ασφάλεια δικαίου και την κοινή πλατφόρμα με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην επίλυση του…

Βαθμολογία: