Διαφορές έως και 774% στις τιμές των τηλεφωνικών κλήσεων στην ΕΕ

Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρεώνονται για τις ίδιες υπηρεσίες με πολύ διαφορετικές τιμές. Η μεγαλύτερη διαφορά στις τιμές παρατηρείται στις εγχώριες κλήσεις από κινητά τηλέφωνα: μια διαφορά της τάξεως του 774% ανάμεσα στη Λιθουανία, τη φθηνότερη χώρα, και την Ολλανδία, την ακριβότερη. Αυτές οι διαφορές στις τιμές δεν δικαιολογούνται από διαφορές στην…

Βαθμολογία:

Διασφάλιση δικαιώματος πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό

Στον σημερινό κόσμο, οι ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία χωρίς έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν καταστεί βασικό μέρος της καθημερινής μας ζωής, καθώς μας επιτρέπουν να πραγματοποιούμε και να δεχόμαστε πληρωμές, να κάνουμε αγορές μέσω του Διαδικτύου και να πληρώνουμε λογαριασμούς οργανισμών κοινής ωφελείας (τηλέφωνο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός).…

Βαθμολογία: