Εμπόδια σε τέσσερα επίπεδα για το Μνημόνιο

Η εμπλοκή του φυσικού αερίου στην κατάρτιση του Μνημονίου και ο υπολογισμός των πιθανών εσόδων στην εκτίμηση της βιωσιμότητας του κυπριακού δημόσιου χρέους αποτελεί μια λύση ανάγκης για την Ευρώπη. Ωστόσο το ευρωπαϊκό σκέλος της Τρόικα δεν πρόκειται να θέσει το ζήτημα άμεσα πριν υπάρξει επιβεβαίωση των κοιτασμάτων. Η καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί στην κατάληξη…

Βαθμολογία: