Οι 50 ρυθμίσεις που αλλάζουν την ελληνική αγορά

Το πολυνομοσχέδιο που ενσωματώνει τις εισηγήσειςτου ΟΟΣΑ για την ενίσχυση του ανταγωνισού στην ελληνική οικονομία αφορούν σε τέσσερις βασικούς τομείς: τουρισμό, επεξεργασία τροφίμων, οικοδομικά υλικά, λιανικό εμπόριο. Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, Κωστ Χατζηδάκη οι τομείς αυτοί αντιπροσωπεύουν το 1/5 περίπου του ΑΕΠ και αφορούν πάνω από 1 εκ. θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. «Με το σημερινό νομοσχέδιο που ενισχύει…

Βαθμολογία: