Οι έντεκα αλλαγές στο φόρο υπεραξίας – Πως ανοίγει η η αγορά ακινήτων

Εκδόθηκαν από το ΥΠΟΙΚ δύο αποφάσεις για την λειτουργία του φόρου της υπεραξίας και το άνοιγμα της αγοράς ακινήτων, μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε και με την Ένωση των Συμβολαιογράφων. Η πρώτη απόφαση αφορά  κρίσιμα ζητήματα καθορισμού του χρόνου κτήσης του ακινήτου, ζήτημα το οποίο δημιουργούσε ερμηνευτικές ασάφειες υπό το παλαιό νομοθετικό καθεστώς και αβεβαιότητα…

Βαθμολογία:

Η Κύπρος στο Μηχανισμό Στήριξης

H Κυπριακή Δημοκρατία  ενημέρωσε το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Ιουνίου,  τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές για την απόφασή της να υποβάλει αίτηση προς τις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ για οικονομική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας/Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΤΧΣ/ΕΜΣ). Σκοπός του αιτήματος είναι ο περιορισμός των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Κυπριακή οικονομία, ιδιαίτερα των…

Βαθμολογία: