Οι φιλοξενούμενοι και το κοινωνικό μέρισμα

Το κοινωνικό μέρισμα διαμορφώθηκε στα 450 εκατ. ευρώ και το σύνολο του εν λόγω ποσού επιστρέφεται στα ελληνικά νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και με μικρή ακίνητη περιουσία, ανεξάρτητα από το κριτήριο περί φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι εξετάζονται στο πλαίσιο του νοικοκυριού που διαμένει υπό την ίδια στέγη και μοιράζεται τα καθημερινά κόστη επιβίωσης του εν λόγω νοικοκυριού. Έτσι φιλοξενούμενος ενήλικας προσαυξάνει…

Βαθμολογία: