Εξαιρέσεις από την καταβολή του ειδικού τέλους ακίνητης περιουσίας

Ευνοϊκότερο γίνεται το ειδικό τέλος ακινήτων για ανέργους, πολύτεκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις αλλαγές που κατέθεσε με στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Ειδικότερα: -Εξαιρούνται απ την καταβολή του τέλους για ακίνητο που ιδιοκατοικούν (έχουν την κυριότητα ή επικαρπία) οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή…

Βαθμολογία:

Πως θα υπολογιστεί το ειδικό τέλος ακινήτων

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τον τρόπο υπολογισμού του  ειδικού τέλους στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα με οικιακή ή εμπορική χρήση. Τα γενικά χαρακτηριστικά του μέτρου είναι τα εξής: -Επιβάλλεται ειδικό τέλος διάμεσου ύψους 4 ευρώ ανά τ.μ. στις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν και τη βάση επιβολής του Τ.Α.Π. του άρθρου 24 του ν.2130/1993. -Το τέλος…

Βαθμολογία: