Ρυθμίζονται τα δάνεια προς τους δημοσίους υπαλλήλους

Στο σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» περιλαμβάνεται διάταξη η οποία προβλέπει ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που δεν ανήκει στην τραπεζική αγορά, μπορεί να διακανονίσει όλα τα δάνεια που έδωσε σε δημοσίους υπαλλήλους και σε υπαλλήλους του…

Βαθμολογία:

Προϋπολογισμός: 12,615 δισ. ευρώ η μισθολογική δαπάνη

Η εκτίμηση της μισθολογικής δαπάνης για το 2012 εμφανίζεται στον προϋπολογισμό  μειωμένη κατά 550 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τη σχετική εκτίμηση του Μεσοπρόθεσμου (ΜΠΔΣ). Ο προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον μέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Στο ίδιο πλαίσιο της μείωσης της μισθολογικής δαπάνης περιλαμβάνεται και η εργασιακή εφεδρεία. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα ανέλθει…

Βαθμολογία:

Ποιοί απολύονται στο Δημόσιο

Δεν ενεργοποιείται η ρύθμιση για εργασιακή εφεδρεία στο προσωπικό που θα μείνει χωρίς αντικείμενο από τις καταργήσεις φορέων και οργανισμών του Δημοσίου. Οι μόνιμοι δεν θα θιγούν καθόλου ενώ η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη σκληρότητά της απολύοντας όλους τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνο μετά την οριστική κατάργηση των φορέων. Οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου εργαζόμενοι θα…

Βαθμολογία: