Έρευνα: Αντιμετώπιση απειλών του αύριο με στρατηγικές του χθες

Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν τις απειλές του αύριο με στρατηγικές του χθες, σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα StateofInformationSecurity®Surveyτης PwC και των εξειδικευμένων περιοδικών πληροφορικής CIO και CSO Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα State of Information Security® Survey της PwC και των εξειδικευμένων περιοδικών πληροφορικής CIO και CSO, τα εκτελεστικά στελέχη έχουν αυξήσει τις δαπάνες τους σε ό,τι…

Βαθμολογία: