Νέα στρατηγική για τη Μεσόγειο αναζητεί η Ευρώπη

Η Μεσόγειος αποτελεί τον πρωταρχικό «εγγύτερο ορίζοντα» για την Ευρώπη, λόγω των 500 εκατομμυρίων κατοίκων της περιοχής, εκ των οποίων μόλις το ένα τρίτο ζουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυναμική ανάπτυξης γύρω από τη Μεσόγειο μπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και η η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ιδέα του…

Βαθμολογία: