Ανάπτυξη χωρίς μόχλευση

Tα τελευταία τρία χρόνια η παγκόσμια οικονομική επικαιρότητα μονοπωλείται από την οικονομική κρίση. Η κρίση δεν προέκυψε από το πουθενά. Ήταν το αποτέλεσμα μιας ανεξέλεγκτης πιστωτικής επέκτασης στις ΗΠΑ, η οποία μέσω των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων παρήγαγε απίστευτα κέρδη για τα λεγόμενα golden boys. Το στεγαστικό δάνειο ενός ιδιωτικού υπαλλήλου στο Τέξας τιτλοποιήθηκε –δηλαδή έγινε…

Βαθμολογία: