Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας

Κατατέθηκαν στη Βουλή οι διατάξεις για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, και την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε τροπολογίες στο νομοσχέδιο για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» και διαμορφώθηκαν ύστερα από συνεννόηση με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας η οποία καταρτίζει κάθε χρόνο την ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας για όλες τις χώρες του κόσμου. Στόχος…

Βαθμολογία:

Κύπρος: Περίοδος χάριτος 60 ημερών σε όλα τα δάνεια

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απέστειλε οδηγία στις εμπορικές τράπεζες για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξυπηρέτηση του δανεισμού τους, ως αποτέλεσμα των δυσμενών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με την απόφαση του Eurogroup της 25ης Μαρτίου 2013. Ειδικότερα, έχει ζητήσει από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο να προβούν σε σχετικές ρυθμίσεις με…

Βαθμολογία:

Κύπρος: Οι ρυθμίσεις αυξάνουν τα υπόλοιπα των δανείων

Μια μεγάλη παραδοξότητα καταγράφουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, με τη συνολική πιστωτική επέκταση να τρέχει με διψήφιο ρυθμό (12,1%) και τα υπόλοιπα των δανείων να φτάνουν τον Ιανουάριο του 2012 στα 68,4 δισ. ευρώ από 61,3 δισ. ευρώ πέρυσι, αλλά την ίδια ώρα που η αγορά βιώνει στάση δάνειων. Η αύξηση στο…

Βαθμολογία: