Τι συμβαίνει με τη τευστότητα και τα εργαλεία εξυγίανσης τραπεζών

Ο κυριότερος στόχος της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων (Οδηγία) είναι η διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την πτώχευση τραπεζών. Τα εργαλεία εξυγίανσης που αναφέρονται στην Οδηγία στοχεύουν στη διευθέτηση προβλημάτων φερεγγυότητας (solvency) που πιθανόν να αντιμετωπίζει μια τράπεζα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση προσφοράς κρίσιμων υπηρεσιών,…

Βαθμολογία:

Οι ρυθμίσεις δανείων απειλούν τα μελλοντικά έσοδα των τραπεζών

Η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ελληνική αγορά και η επιδείνωση των συνθηκών στην κυπριακή αγορά (με τις διαρκείς αναχρηματοδοτήσεις και ρυθμίσεις δανείων) αποτελεί έναν εξαιρετικά επικίνδυνο συνδυασμό για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Οι τραπεζίτες είναι ανήσυχοι –φέτος το καλοκαίρι δεν προβλέπονται διακοπές– καθώς καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίζουν «φαντάσματα» (δάνεια που «κοκκινίζουν»), ενώ το…

Βαθμολογία:

Έγκριση σύστασης Ταμείου Εγγύησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Eγκρίθηκε η συμφωνία για τη σύσταση Ταμείου Εγγύησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της ρευστότητας. Το Ταμείο αυτό θα αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 500 εκ. €, οι οποίοι με αντίστοιχη μόχλευση από την  ΕΤΕπ 1:2 θα παρέχουν συνολική ρευστότητα τουλάχιστον 1 δισ. € μέχρι το τέλος του…

Βαθμολογία:

Περιορισμένες οι επιχειρησιακές συμβάσεις στη Θεσσαλονίκη

Μόνο το 12% των επιχειρήσεων – μελών του ΕΒΕΘ έχει ήδη υιοθετήσει επιχειρησιακές συμβάσεις με τους εργαζόμενους σ’ αυτές, έναντι του 80% που δεν έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση επιχειρησιακών συμβάσεων, σύμφωνα με την έρευνα “Θέματα οικονομικής και επιχειρηματικής επικαιρότητας”.  Η έρευνα διεξήχθη από τις 25 – 29 Ιανουαρίου 2011, μέσω του συστήματος ηλε­κτρονικών ερευνών και…

Βαθμολογία:

Εξόφληση απαιτήσεων εντός 45 ημέρων επιδιώκουν οι επιχειρήσεις

Παρελθόν αποτελούν για την ελληνική αγορά οι πολύμηνες πιστώσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Επιδιώκεται οι είσπραξη απαιτήσεων εντός 45 ημέρων και όχι έξι και πλέον μηνών που ήταν η πρακτική. Σύμφωνα  με ανασκόπηση της παρούσας οικονομικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων της Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων AE   εξαιτίας της αβεβαιότητας  για χρεοκοπία ή εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη, σε συνδυασμό με την…

Βαθμολογία: