Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα

Παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες τα αποτελέσματα της πρώτης τριμηνιαίας Έκθεσης  της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα από τον Επικεφαλής της Ομάδας, κ. Horst Reichenbach. Στα 60 δισ. ευρώ υπολογίζει τους ανείσπρακτους φόρους στην Ελλάδα η Ομάδα Δράσης της ΕΕ. Πρόκειται για ποσό ίσο με το 25% του ελληνικού ΑΕΠ, την ώρα που το ελληνικό χρέος αγγίζει…

Βαθμολογία: