Μέτρα 5 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του 2012

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του μεσοπρόθεσμου προγράμματος απαιτείται πρόσθετη δημοσιονομική προσπάθεια ύψους 2,1 δισ. ευρώ για το 2011 και 5 δισ. ευρώ  για το 2012, τονίζεται στο προσχέδιο του  προϋπολογισμού του 2012.  Νέες δημοσιονομικές παρεμβάσεις (καθαρή απόδοση) (ποσά σε εκατ. ευρώ)   2011 2012 Φοροαπαλλαγές από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 0 1.950 Αναβολή…

Βαθμολογία: