Ελληνική Τράπεζα: Ζημιές 29,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

Ζημιές για το πρώτο εξάμηνο του 2011 ανακοίνωσε και ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας. Τα αποτελέσματα έκλεισαν με ζημιές ύψους 29,2 εκατ. ευρώ, μετά τη φορολογία. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου, με βάση τη σχετική Οδηγία της ανήλθε σε 14% (Δεκέμβριος 2010: 15%, Ιούνιος 2010: 14%), ενώ ο Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων ανήλθε σε 11%…

Βαθμολογία: