Η Έκθεση της Task Force για την Ελλάδα

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, η Ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων.Ειδικότερα, έχει σημειώσει πρόοδο στον σχεδιασμό της αναδιοργάνωσης των ελληνικών υπουργείων και έχει ξεκινήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να διατηρηθούν και να ολοκληρωθούν επιτυχώς. Πρόοδος έχει σημειωθεί σε θεσμικό επίπεδο στη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης με την στήριξη…

Βαθμολογία:

Δεύτερη έκθεση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα

O Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα, κ. Horst Reichenbach, παρουσίασε στις 15 Μαρτίου κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου τα αποτελέσματα της δεύτερης τριμηνιαίας Έκθεσης  για την Ελλάδα. Η Ομάδα Δράσης συστάθηκε για να βοηθήσει την Ελλάδα να εφαρμόσει το φιλόδοξο θεματολόγιο μεταρρυθμίσεων που έχει προγραμματίσει για την αποκατάσταση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης.…

Βαθμολογία:

Ομάδα δράσης για την ανεργία των νέων και τις ΜΜΕ στην Ελλάδα

Mια νέα ομάδα δράσης («action team») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους και να συζητήσουν μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ιστορικό Με ποσοστό 46,6%, η Ελλάδα είναι  ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής…

Βαθμολογία: