Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα

Παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες τα αποτελέσματα της πρώτης τριμηνιαίας Έκθεσης  της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα από τον Επικεφαλής της Ομάδας, κ. Horst Reichenbach. Στα 60 δισ. ευρώ υπολογίζει τους ανείσπρακτους φόρους στην Ελλάδα η Ομάδα Δράσης της ΕΕ. Πρόκειται για ποσό ίσο με το 25% του ελληνικού ΑΕΠ, την ώρα που το ελληνικό χρέος αγγίζει…

Βαθμολογία:

Τι θα κάνει η Ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα

Στις 20 Ιουλίου 2011 ο Πρόεδρος της  Ευρωπαϊκής Eπιτροπής J.M. Barroso συνέστησε ομάδα δράσης για την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα. Η σύσταση της εν λόγω ομάδας γίνεται κατόπιν των προτάσεων του Προέδρου, τις οποίες υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23-24 Ιουνίου, και κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου. Στόχος της ομάδας δράσης…

Βαθμολογία: