Προσοχή στις δοσοληψίες με την Κίνα

Η Κίνα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες αγορές του κόσμου, με μια δυναμική και ανερχόμενη αστική τάξη η οποία ζητεί όλο και περισσότερα προϊόντα από τη Δύση. Οι διμερείς εμπορικές σχέσεις ενισχύονται, αλλά δεν είναι όλα ρόδινα. Οι εμπορικές απάτες γνωρίζουν εξίσου μεγάλη άνθιση. Ειδικά στο διαδίκτυο υπάρχουν εκατοντάδες ιστότοποι που υπόσχονται φθηνά και……

Βαθμολογία: