Παρατείνεται η περίοδος υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Λόγω ιδιαίτερα αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, παρατείνεται η περίοδος υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2011. Το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας…

Βαθμολογία:

Επένδυση στην επιχειρηματικότητα των νέων

Να μείνουν στη χώρα καλεί τους νέους ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με ανοιχτή του επιστολή. Παράλληλα βεβαιώνει πως η κυβέρνηση παρέχει τα εργαλεία για να στηρίξει αυτή την επιλογή τους. Αναλυτικά, ο υπουργός αναφέρεται στην εφαρμογή για πρώτη φορά ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου χρηματοδότησης της νέας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας…

Βαθμολογία: