Ομάδα δράσης για την ανεργία των νέων και τις ΜΜΕ στην Ελλάδα

Mια νέα ομάδα δράσης («action team») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους και να συζητήσουν μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ιστορικό Με ποσοστό 46,6%, η Ελλάδα είναι  ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής…

Βαθμολογία: