Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη…

Βαθμολογία:

Ομάδα δράσης για την ανεργία των νέων και τις ΜΜΕ στην Ελλάδα

Mια νέα ομάδα δράσης («action team») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στην Ελλάδα για να πραγματοποιήσει συναντήσεις με τις εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους και να συζητήσουν μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ιστορικό Με ποσοστό 46,6%, η Ελλάδα είναι  ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής…

Βαθμολογία:

Χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποφάσισαν οι «28»

Αποστολή στις Βρυξέλλες Επικέντρωση πόρων σε χώρες με υψηλή ανεργία νέων, ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς και χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν τους τρεις άξονες πολιτικής στην οποία συμφώνησαν οι 28 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση άμβλυνση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Οι «28» συμφώνησαν σε ένα κείμενο άμεσων προτεραιοτήτων, ενώ στην Εαρινή…

Βαθμολογία:

Κύπρος: Δεν παράγουν θέσεις εργασίες οι μικρομεσαίοι

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου δεν παράγουν νέες θέσεις εργασίες καθώς δεν έχουν καταφέρει να αναρρώσουν από την οικονομική ύφεση, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Οι ΜΜΕ της ΕΕ ανάκαμψη από την κρίση;»  Η Κύπρος ανήκει στην κατηγορία των κρατών μελών της Ένωσης με θετικό ρυθμό αύξησης της προστιθέμενης αξίας των ΜΜΕ,…

Βαθμολογία:

Δεν παράγουν θέσεις εργασίας οι μικρομεσαίοι

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο δεν παράγουν νέες θέσεις εργασίες καθώς δεν έχουν καταφέρει να αναρρώσουν από την οικονομική ύφεση, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Οι ΜΜΕ της ΕΕ ανάκαμψη από την κρίση;» Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά 3,3% και ο αριθμός των απασχολουμένων θα συρρικνωθεί κατά…

Βαθμολογία: