Το ΕΚ στηρίζει τα σχέδια για την εποπτεία των τραπεζών

Οι νομοθετικές προτάσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος εποπτείας των τραπεζών εγκρίθηκαν σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εποπτεύει απευθείας τις μεγαλύτερες τράπεζες της ευρωζώνης και θα έχει λόγο στην εποπτεία των υπόλοιπων τραπεζών. Παρ’ όλα αυτά το Κοινοβούλιο θα δώσει την οριστική του έγκριση αργότερα, προκειμένου να υπάρξει…

Βαθμολογία:

Η Κύπρος στο Μηχανισμό Στήριξης

H Κυπριακή Δημοκρατία  ενημέρωσε το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Ιουνίου,  τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές για την απόφασή της να υποβάλει αίτηση προς τις χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ για οικονομική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας/Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΤΧΣ/ΕΜΣ). Σκοπός του αιτήματος είναι ο περιορισμός των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Κυπριακή οικονομία, ιδιαίτερα των…

Βαθμολογία: