Προϋπολογισμός: 12,615 δισ. ευρώ η μισθολογική δαπάνη

Η εκτίμηση της μισθολογικής δαπάνης για το 2012 εμφανίζεται στον προϋπολογισμό  μειωμένη κατά 550 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τη σχετική εκτίμηση του Μεσοπρόθεσμου (ΜΠΔΣ). Ο προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον μέτρα για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Στο ίδιο πλαίσιο της μείωσης της μισθολογικής δαπάνης περιλαμβάνεται και η εργασιακή εφεδρεία. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα ανέλθει…

Βαθμολογία:

Κρίσιμη η διάσωση της Ελλάδας

Την αβεβαιότητα για τη διεθνή οικονομία προβάλλει σε μελέτη της η διεθνής εταιρεία ερευνών Deloitte Research, σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2011, ενώ για την Ευρωζώνη τονίζεται ότι «η διάσωση της Ελλάδας θα βοηθήσει να ηρεμήσουν τα πνεύματα και θα περιορίσει την πίεση, που δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά…

Βαθμολογία:

Μεσοπρόθεσμο: Τα νέα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και φορτηγών

«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής: Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης. α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά…

Βαθμολογία:

Μεσοπρόθεσμο: Ειδικό τέλος σε ελεύθερους επαγγελματίες

Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής: α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε…

Βαθμολογία:

Μεσοπρόθεσμο: Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Με τον εφαρμοστικό νόμου του μεσοπρόθεσμου επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, σε φυσικά πρόσωπα, που προέκυψαν από το  2010 έως και το 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 – 2015. Το υπουργείο έδωσε παράταση ως τις 6 Οκτωβρίου για την καταβολή της. Ο υπολογισμός του…

Βαθμολογία: