Οι φιλοξενούμενοι και το κοινωνικό μέρισμα

Το κοινωνικό μέρισμα διαμορφώθηκε στα 450 εκατ. ευρώ και το σύνολο του εν λόγω ποσού επιστρέφεται στα ελληνικά νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος και με μικρή ακίνητη περιουσία, ανεξάρτητα από το κριτήριο περί φιλοξενίας. Συγκεκριμένα, οι φιλοξενούμενοι εξετάζονται στο πλαίσιο του νοικοκυριού που διαμένει υπό την ίδια στέγη και μοιράζεται τα καθημερινά κόστη επιβίωσης του εν λόγω νοικοκυριού. Έτσι φιλοξενούμενος ενήλικας προσαυξάνει…

Βαθμολογία:

Το κοινωνικό μέρισμα για τους μακροχρόνιους ανέργους

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τους μακροχρόνια άνεργους, με την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις αυτών που απορρίφθηκαν, επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014. Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.

Βαθμολογία: