Σε εργασιακή εφεδρεία 30.000 υπάλληλοι, με ηλικιακά κριτήρια

Στην κυριακάτικη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο για την εργασιακή εφεδρεία. Ο  υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ηλίας Μόσιαλος, δήλωσε ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο συζήτησε και ενέκρινε την πρόταση για το νέο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας που διαμορφώθηκε από τη διυπουργική επιτροπή, που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό και μετά από μακρές και δύσκολες…

Βαθμολογία:

Πως θα βρίσκουν δουλειά οι «έφεδροι» του Δημοσίου

Το προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που προσδιορίζεται ως πλεονάζον, εντάσσεται σε πίνακες κατάταξης ανά κατηγορία και ειδικότητα που καταρτίζονται χωριστά για κάθε νομικό πρόσωπο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Το πλεονάζον προσωπικό των κατηγοριών πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσεται ανά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής…

Βαθμολογία: