Ταχύτερη η απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της απορρόφησης των Κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατατέθηκε  στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». Αναλυτικά: -Δίνεται δυνατότητα χρήσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης και για την λήψη προκαταβολής, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση…

Βαθμολογία:

Μικρό καλάθι για το νέο ΕΣΠΑ

Ορατός είναι ο κίνδυνος το «ΕΣΠΑ 2», στο οποίο επενδύει πολλά η Ελλάδα για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων και έργων την επταετία 2014 – 2020, να αποδειχτεί το μικρότερο πακέτο χρηματοδοτήσεων από την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και η Ελλάδα διανύει μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, ο καταμερισμός των δράσεων συνοχής και περιφερειακής…

Βαθμολογία: