Μικρό καλάθι για το νέο ΕΣΠΑ

Ορατός είναι ο κίνδυνος το «ΕΣΠΑ 2», στο οποίο επενδύει πολλά η Ελλάδα για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων και έργων την επταετία 2014 – 2020, να αποδειχτεί το μικρότερο πακέτο χρηματοδοτήσεων από την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και η Ελλάδα διανύει μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, ο καταμερισμός των δράσεων συνοχής και περιφερειακής…

Βαθμολογία: