Τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μάλι. Ο υπηρεσιακός Πρόεδρος Dioncounda Traoré θα συζητήσει την κατάσταση στο Μάλι με τα Μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ. Επίσης, θα παραχωρήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο του ΕΚ Martin Schulz. (Πέμπτη)   Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο / διορθωτικοί προϋπολογισμοί 2013. Τα Μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών θα συνεδριάσουν για να εκτιμήσουν, μεταξύ άλλων, την πορεία των διαπραγματεύσεων για το Πολυετές…

Βαθμολογία:

Τα ευρωπαϊκά κόμματα επικρίνουν τις πιέσεις προς την Ελλάδα

Πολλοί ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασαν στην ολομέλεια σκεπτικισμό και ανησυχία σχετικά με τις πρόσφατες προτάσεις της τρόικας για την επιβολή νέων μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα. Στη συζήτηση ήταν παρόντες εκπρόσωποι τους Συμβουλίου και της Επιτροπής. «Η σύνοδος κορυφής του Μαρτίου δεν θα είναι μία συνηθισμένη σύνοδος», δήλωσε ο Δανός…

Βαθμολογία: