Μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής

Υψηλότερα στην πολιτική ατζέντα θα πρέπει να τεθεί η διατήρηση και αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, υποστήριξε το ΕΚ με ψήφισμα που υιοθέτησε την Παρασκευή, 20 Απριλίου. Καθώς η ΕΕ απέτυχε να ανταποκριθεί στο στόχο του 2010, η διατήρηση της βιοποικιλότητας θα πρέπει τώρα να ενσωματωθεί στις βασικές πολιτικές της, σημειώνει το ψήφισμα, τονίζοντας πως οι…

Βαθμολογία:

Λιγότερους πόρους στον αγροτικό τομέα φέρνει η νέα ΚΑΠ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ Μετά από μακρά διαδικασία δημόσιας «διαβούλευσης», κατά τη διάρκεια της οποίας κατετέθησαν σχεδόν 5.600 προτάσεις από τους πολίτες, άμεσα ενδιαφερόμενους και μη, η Ευρώπη έχει μπει στην τελική ευθεία για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) με τις μεταρρυθμίσεις να προβλέπεται να εφαρμοσθούν από το 2013. Η νέα ΚΑΠ, όπως προκύπτει από…

Βαθμολογία: