Τρύπα 3,531 δισ. ευρώ για Marfin και Κύπρου

Στα 3,531 δισ. ευρώ υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το έλλειμμα κεφαλαίου της Τράπεζα Κύπρου και η Marfin Popural το οποίο και πρέπει να εκμηδενίσουν μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012. Η Κεντρική Τράπεζα διευκρινίζει ότι το έλλειμμα αυτό υπολογίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη υφιστάμενα μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, τα οποία…

Βαθμολογία: