Κριτική στον Χριστόφια από τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας

Την έντονη κριτική του στην ασκούμενη δημοσιονομική πολιτικής της κυβέρνησης Χριστόφια επανέλαβε ο απερχόμενος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Αθανάσιος Ορφανίδης, παρουσιάζοντας την Ετήσια Έκθεση της Τράπεζας για το 2011. Δεν ελήφθησαν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα, είπε, ενώ ήταν γνωστό ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη, με αποτέλεσμα τον Μάιο του 2011 η Δημοκρατία, να…

Βαθμολογία:

Τρύπα 3,531 δισ. ευρώ για Marfin και Κύπρου

Στα 3,531 δισ. ευρώ υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών το έλλειμμα κεφαλαίου της Τράπεζα Κύπρου και η Marfin Popural το οποίο και πρέπει να εκμηδενίσουν μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012. Η Κεντρική Τράπεζα διευκρινίζει ότι το έλλειμμα αυτό υπολογίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη υφιστάμενα μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, τα οποία…

Βαθμολογία: