Αφήνουν τις επιταγές και πιάνουν τις κάρτες

Διαχρονική αλλαγή στις συνήθειες πληρωμών των Κυπρίων, με αυξημένη χρήση των καρτών ως μέσο συναλλαγής, αλλά και δανεισμού, διαπιστώνει ειδική ανάλυση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η οποία φιλοξενείται στην έκδοση Ιουνίου του Οικονομικού Δελτίου. Κατά το 2010, 29,2 δις. ευρώ πληρώθηκαν μέσω 15,6 εκατομμυρίων. επιταγών και 2 δις. ευρώ μέσω καρτών (27 εκατ. συναλλαγές),…

Βαθμολογία:

Κύπρος: Σχεδία ανταμοιβής και πιστότητας πιστωτικών καρτών

Στην αγορά το μείζον για μια επιχείρηση είναι να πετύχει επαναλαμβανόμενη πώληση. Να χτίσει, δηλαδή, τη δική της πελατεία και να φροντίζει ο πελάτης να είναι ικανοποιημένος. Στο «παιχνίδι» αυτό έχουν εισέλθει δυναμικά και οι τράπεζες, με τις πιστωτικές κάρτες να αποτελούν πλέον ένα πολυεργαλείο μαρκετινγκ με σκοπό και τη διατήρηση του υφιστάμενου πελατολογείου στη…

Βαθμολογία: