Ρευστότητα 150 εκατ. ευρώ στην κυπριακή αγορά

Η χρηματοδότηση ενός ειδικού ταμείου στήριξης επιχειρήσεων με 100 εκατ. ευρώ και η παροχή χρηματοδότησης της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας με 50 εκατ. ευρώ, για την παροχή δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κρατική εγγύηση, αποτελούν τις επόμενες πρωτοβουλίες για την παροχή ρευστότητας στην αγορά. Πηγή των κεφαλαίων και για τις δύο δράσεις είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα…

Βαθμολογία:

Σχέδιο αντικινήτρων για τα υψηλά επιτόκια

Προσωρινό φρένο στην πρόταση νόμου, που προβλέπει τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων, μέσω της παροχής αντικινήτρων προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε γνώμη που εξεδόθη σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος -και υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ζητείται η διενέργεια ολοκληρωμένης αξιολόγησης των επιπτώσεων του προτεινόμενου μέτρου,…

Βαθμολογία: