Κύπρος: Αυξημένα κατά 19,3% τα τουριστικά έσοδα το πεντάμηνο

Τα τουριστικά έσοδα στην Κύπρο το πρώτο πεντάμηνο του 2011 ξεπέρασαν τις επιδόσεις που είχαν καταγραφεί το 2008, δηλαδή πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση, και σε ετήσια βάση αυξήθηκαν με ρυθμό 19,3%. Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών τα έσοδα από τον τουρισμό το μήνα Μάιο 2011 ανήλθαν σε 187,1 εκ. ευρώ, σε σύγκριση…

Βαθμολογία: