Αρνητικές οι εκτιμήσεις των Κύπριων κατασκευαστών

Νέα επιδείνωση παρουσίασε τον Ιούνιο το επιχειρηματικό κλίμα στον τομέα των κατασκευών, λόγω χειροτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης, σύμφωνα με την έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι  εκτιμήσεις των επιχειρήσεων τον Ιούνιο για τα υπό εξέλιξη έργα (current overall order books) παρουσιάζονται πιο αρνητικές. Στα ίδια περίπου επίπεδα με το Μάιο παραμένουν…

Βαθμολογία:

Oι ανεπτυγμένες οικονομίες προσφέρουν καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων

Οι δυναμικές επιχειρήσεις θα έσφαλλαν αν αγνοούσαν τις πιο αργά αναπτυσσόμενες οικονομίες προς όφελος των ταχύτερα αναδυόμενων αναπτυσσόμενων αγορών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Δυναμισμού της Grant Thornton (GDI). Ο νέος δείκτης – που αναπτύχθηκε από το Economist Intelligence Unit (EIU) για την κατάταξη 50 οικονομιών στους 22 δείκτες του δυναμισμού, υποδηλώνει ότι οι βασικές…

Βαθμολογία: