Επίτροποι στις Συνεργατικές Τράπεζες για να ελέγχουν το κράτος

Υπό αυστηρό πλαίσιο τίθεται η λειτουργία των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) μετά την κρατικοποίησή τους, ώστε να αποφευχθούν κρατικές και πολιτικές παρεμβάσεις στο διάστημα –μέγιστο πενταετία- που η Κυπριακή Δημοκρατία θα ελέγχει πλήρως το Συνεργατισμό. Το επικαιροποιημένο μνημόνιο προβλέπει το καταρτισμό, μέχρι το τέλος Αυγούστου, ειδικής νομοθεσίας για το πλαίσιο διαχείρισης της επένδυσης του  κράτους…

Βαθμολογία:

Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη 16 Μαίου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη…

Βαθμολογία:

66 εκατ. ευρώ αναζητά η Ελληνική Τράπεζα

Η έκτακτη γενική συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας ενέκρινε το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας, μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους για άντληση 66 εκατ. ευρώ. Με την υλοποίηση του Προγράμματος, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας που ανήλθε σε 12,9% με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012 διαμορφώνεται…

Βαθμολογία:

594 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε η Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου δεν έπιασε τελικά το 100% των στόχων του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και αύξησε κατά 594 εκατ. ευρώ τα βασικά της ίδια κεφάλαια. Το Σχέδιο προέβλεπε τη συγκέντρωση περίπου 1 δισ. ευρώ. Το μεγάλο κενό προκύπτει από την μη πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με τους υφιστάμενους μετόχους να συνεισφέρουν με 160 εκατ.…

Βαθμολογία:

To PSI αλλάζει το τραπεζικό σκηνικό

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ Η ολοκλήρωση του PSI, δηλαδή της συμμετοχής των ιδιωτών στην απομείωση του ελληνικού χρέους και η παράλληλη διαδικασία ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού τομέα, οδηγεί σε ανακατατάξεις τον κυπριακό τραπεζικό χάρτη. Στο παρασκήνιο γίνονται συζητήσεις ακόμη και για την είσοδο νέων μετόχων, σε μια προσπάθεια να πειστούν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές…

Βαθμολογία: