Ρευστότητα ζητούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι η ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί τη μόνη υγιή διέξοδο της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση, στο πλαίσιο της διεθνούς ανάκαμψης και αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης. Οι ελληνικές εξαγωγές το 2010 αυξήθηκαν σε ποσοστό άνω του 10%, ενώ τα στοιχεία για τις ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο 2011 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά,…

Βαθμολογία:

Λιγότερο… κακό το οικονομικό κλίμα στη Θεσσαλονίκη

Μια από τις χειρότερες περιόδους φαίνεται πως βιώνουν οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης, καθώς αναμένεται περαιτέρω μείωση της δραστηριότητάς τους με αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση. Βυθισμένοι στην απαισιοδοξία παραμένουν και οι καταναλωτές οι οποίοι ανησυχούν για την οικονομική πορεία της χώρας και της τσέπης τους, αλλά και για την ανεργία, ενώ δεν φέρονται…

Βαθμολογία:

Κρίσιμη περίοδος για το λιανικό εμπόριο της Κύπρου

 Σε ένα καθοδικό ρεύμα έχει εισέλθει από τις αρχές του 2011 το λιανικό εμπόριο της Κύπρου, υποχρεώνοντας το σύνολο του χώρου, από τους λιανέμπορους μέχρι τους προμηθευτές, να επιταχύνουν τις στρατηγικές αλλαγές στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν τις πιέσεις τόσο σε ψυχολογικούς λόγους, με τον…

Βαθμολογία:

Μείωση εσόδων και απολύσεις στις επιχειρήσεις

Μελέτη της εταιρείας “ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ”, διαπιστώνει ότι η πρωτογενής μείωση εισοδημάτων στο δημόσιο τομέα, που προβλέπεται στο πακέτο δημοσιονομικής εξυγίανσης, θα έχει παράπλευρες απώλειες και στον επιχειρηματικό τομέα, κυρίως με τη μορφή μείωσης κύκλου εργασιών και απώλειας θέσεων εργασίας.  Ως αποτέλεσμα προβλεπόμενης μείωσης του κύκλου εργασιών κατά 7%-15% στη διετία 2010-2011, περίπου…

Βαθμολογία: