34 προτάσεις για ένα νέο φορολογικό σύστημα

Πρόταση 34 σημείων για ένα νέο φορολογικό σύστημα κατάθεσε η φορολογική επιτροπή του Ελληνο – Αμερικανικού Επιμελητήριου στο 3ο Thessaloniki Tax Forum που διοργάνωσε ο φορέας. Το συνέδριο είχε θέμα «Το νέο εθνικό φορολογικό σύστημα κεντρικός πυλώνας για τη διαχείριση της οικονομίας και της ανάπτυξης». Ο Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Σταύρος…

Βαθμολογία: