Οι ελληνικές τράπεζες μετρούν απώλειες στη ΝΑ Ευρώπη

Υπό ισχυρή πίεση βρίσκονται οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς η έλλειψη ρευστότητας σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος χρήματος που τις βαρύνει οδηγεί σε απώλεια μεγάλων επιχειρηματικών πελατών και μείωση μεριδίων στις τοπικές αγορές. Εξαιρετικά αδύναμη είναι η θέση τους στον τομέα της επιχειρηματικής πίστης. Οι θυγατρικές των ελληνικών…

Βαθμολογία: